കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ

തൊഴിലാളികളുടെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികൾക്ക് പരമാവധി തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനും മിനിമം വേതനം, ബോണസ് മുതലായ നിയമപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും കശുവണ്ടി വ്യവസായരംഗത്തെ മാതൃകാ തൊഴിലുടമയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കെ‌എസ്‌സി‌ഡി‌സി.  കൊല്ലം നഗരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം. കൊല്ലം , "ആഗോള കശുവണ്ടി തലസ്ഥാനം" എന്നറിയപ്പെടുന്നു.  കേരളത്തിലെ കൊല്ലം സിറ്റിയിലെ മുണ്ടക്കലിലെ കശുവണ്ടിയിലാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കെ‌എസ്‌സി‌ഡി‌സി 1969 ജൂലൈയിൽ സംയോജിപ്പിക്കുകയും 1971 ൽ കേരള സർക്കാരിൻറെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയായി വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കോർപ്പറേഷന് ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ. 2.50 ബില്യൺ. ഒരു കേന്ദ്ര കയറ്റുമതി പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ, കശുവണ്ടി കയറ്റുമതി പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഇപിസിഐ) കൊല്ലം നഗരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊല്ലം നഗരത്തിലെ മുണ്ടക്കലിലുള്ള കെ‌എസ്‌സി‌ഡി‌സി ആസ്ഥാനം , Cashew House എന്നറിയപ്പെടുന്നു


കൊല്ലത്തിലെ കശുവണ്ടി ബിസിനസ്സ്
  700,000 ജീവനക്കാർക്കും കൃഷിക്കാർക്കു  ഈ വ്യവസായം ഉപജീവനമാർഗം നൽകുന്നു, കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന് ദേശീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മാത്രം 250,000 ത്തിലധികം ജീവനക്കാർ ഈ വ്യവസായത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാകുന്നു, ഇത് ജില്ലയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനത്തോളം വരും, അതിൽ 95 ശതമാനം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളാണ്. പരമ്പരാഗത കശുവണ്ടി ബിസിനസിന് കൊല്ലം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്.
600 ലധികം കശുവണ്ടി സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ കൊല്ലത്തിലാണ്. സംസ്കരണത്തിനായി പ്രതിവർഷം 800,000 ടൺ അസംസ്കൃത കശുവണ്ടി കൊല്ലത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു.  കൊല്ലം മുതൽ അമേരിക്ക, യുഎഇ, നെതർലാൻഡ്‌സ്, ജപ്പാൻ, സൗദി അറേബ്യ, സ്‌പെയിൻ, ജർമ്മനി, ബെൽജിയം, സിംഗപ്പൂർ, ഇറ്റലി, ഗ്രീസ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ, കുവൈറ്റ്, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി, ജോർദാൻ, കാനഡ, തായ്ലൻഡ്, റഷ്യ, നോർവേ, സിറിയ, ഹോങ്കോംഗ് എന്നിവ ഓരോ വർഷവും.  അതുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലത്തെ ലോകത്തിന്റെ കശുവണ്ടി തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.  CEPCI കയറ്റുമതിയിൽ വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതായത് 2020 ഓടെ 275,000 ടൺ, ഇപ്പോഴത്തെ കയറ്റുമതിയെ അപേക്ഷിച്ച് 120 ശതമാനം വളർച്ച.

കേരളത്തിന്റെ കശുവണ്ടി ബിസിനസിൽ  കെ.എസ്.സി.ഡി.സിയുടെ സ്വാധീനം

തദ്ദേശീയ അസംസ്കൃത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് കശുവണ്ടിത്തോട്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. മൂല്യവർദ്ധിത നാല് കശുവണ്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കോർപ്പറേഷൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.  ഗ്വിനിയ-ബിസാവിൽ നിന്ന് 6,000 ടണ്ണിലധികം അസംസ്കൃത കശുവണ്ടിയുടെ ചരക്കു  അവർ പതിവായി ഒപ്പിടുന്നു. കേരള സംസ്ഥാനത്ത് 30 ലധികം കശുവണ്ടി സംസ്കരണ ഫാക്ടറികൾ നടത്തുന്നു. Indian. Rare. Earths. Limited. (ഐ‌ആർ‌എൽ), കേരള സ്റ്റേറ്റ് കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ, കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ്, കൊല്ലം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതിക്കാർ, ബിസിനസ് ഭീമന്മാർ എന്നിവരുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചുകൊണ്ട് വല്ലാർപാടം  ടെർമിനലിനും കൊല്ലം തുറമുഖത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു കപ്പൽ ചാർട്ടർ ചെയ്തു.

District No.of KSCDC Owned Cashew Factories
Kollam district                                   24
Alappuzha district                               3
Thiruvananthapuram district               1
Thrissur district                                   1
Kannur district                                    1