കായികരംഗത്തെ സ്ത്രീ : പി.ടി. ഉഷ

പി.ടി. ഉഷ

ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏത് പട്ടികയിലും പി.ടി. ഉഷയെ ഒഴിവാക്കികൊണ്ടു മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല.

1982 ൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 100 ​​മീറ്ററിലും 200 മീറ്ററിലും രണ്ട് വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടി ഇന്ത്യൻ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് റാണി എന്ന  പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉഷ ഉയർന്നു.

1985 ൽ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 5 സ്വർണവും 1 വെങ്കലവും നേടി. 1998 മുതൽ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ വരെ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നടന്ന എല്ലാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും ഒരു മെഡലെങ്കിലും നേടാൻ ഉഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. 1989 ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഉഷ നാല് സ്വർണവും രണ്ട് വെള്ളിയും നേടി.