സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ അറിയിക്കാം

സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ അറിയിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി കേരള വനിതാ കമ്മിഷൻ. കമ്മിഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കൗൺസലർമാർ ഫോണിലൂടെ പരാതികൾകേൾക്കും. അടിയന്തരമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കേസുകൾ, കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങൾ നേരിട്ട് കേൾക്കേണ്ട കേസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അപ്പപ്പോൾതന്നെ നടപടി ഉണ്ടാകും. 

കൊവിഡ് മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരമാവധി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായതിനാലാണ് വനിതാ കമ്മിഷൻ ഈ സൗകര്യം വീണ്ടും ഒരുക്കുന്നതെന്ന് ചെയർപേഴ്‌സൺ എം.സി.ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞു.

ഫോൺ നമ്പരുകൾ ചുവടെ.

തിരുവനന്തപുരം 9495124586, 9447865209

കൊല്ലം 99957 18666, 94951 62057, 94470 63439

പത്തനംതിട്ട 9847528017

ആലപ്പുഴ 9446455657

കോട്ടയം 94965 72687, 80754 99480

ഇടുക്കി 9645733967, 7025148689

എറണാകുളം 9495081142, 9746119911

തൃശ്ശൂർ 9526114878, 9539401554

പാലക്കാട് 7907971699

മലപ്പുറം 7736152307

കോഴിക്കോട് 9947394710

വയനാട് 9745643015, 9496436359

കണ്ണൂർ 73565 70164

കാസർഗോഡ് 9539504440, 9072392951.